Veiligheid en waterkwaliteit


Het water in de Utrechtse Singel is geen officieel zwemwater. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden spant zich dagelijks in om het water zo schoon mogelijk te krijgen. Zo zal bijvoorbeeld enkele dagen voorafgaand aan het evenement naar fietswrakken worden gevist. Het waterschap controleert de waterkwaliteit en beoordeelt of het veilig genoeg is om in te zwemmen. Om dit te onderstrepen is de Dijkgraaf van het waterschap lid van ons comité van aanbeveling. Wij adviseren alle deelnemers om een tetanus injectie te nemen mocht men deze de afgelopen 10 jaar niet meer hebben gehad. Tevens mogen mensen met open wonden of vrouwen die zwanger zijn niet deelnemen aan de SingelSwim Utrecht. Kijk voor meer informatie omtrent zwemmen in de Singel op de website van de GGD.

 

Gezondheids- en vrijwaringsverklaring

Wij vragen alle deelnemers om een gezondheidsverklaring en een vrijwaringsverklaring in te vullen en te ondertekenen, waarbij je als deelnemer aan de Singelswim Utrecht akkoord gaat met het zwemmen op eigen risico. Een deelnemer verklaart gezond, minimaal 16 jaar oud en niet zwanger te zijn of klachten te hebben met betrekking tot zijn gezondheid die ertoe leiden dat de deelnemer niet fit genoeg is om aan de SingelSwim Utrecht mee te doen.

 

Voor deelname aan de KidsSwim Utrecht is er een leeftijdsgrens voor de kinderen vastgesteld van minimaal 10 en maximaal 15 jaar. Daarnaast dienen de kinderen gezond te zijn en aantoonbaar hun A en B diploma te hebben gehaald. Een kind zwemt altijd met een begeleider (leeftijd 18+). Indien de begeleider niet de ouder van het kind is, dient de ouder een machtiging voor de betreffende begeleider op de vrijwaringsverklaring te ondertekenen.

 

Shorty of Wetsuit verplicht

Het dragen van een Shorty of Wetsuit is voor alle deelnemers verplicht tijdens de SingelSwim Utrecht en KidsSwim Utrecht. Deelnemers kunnen bij onze partner Sailfish voor €25,- een wetsuit huren. Maak op tijd de reservering, want op is op! De wetsuits zijn op de dag van het evenement af te halen bij de stand van Sailfish.

 

Gezondheidsonderzoek door de GGD

Zoals al eerder aangekondigd werken wij graag samen met de GGD om onderzoek te doen naar mogelijke klachten naar aanleiding van de SingelSwim. Bij de inschrijfbalie verstrekken wij meer informatie over dit onderzoek van de GGD. De opzet van het onderzoek is om alle klachten te inventariseren over de periode van 17 juni t/m 3 juli 2018. 

Downloads:

Algemene Voorwaarden Lees hier de Algemene Voorwaarden voor de SingelSwim Utrecht 2018. Download
Vrijwaringverklaring Iedere deelnemer is verplicht een vrijwaring in te vullen. Graag vragen wij u deze vrijwaring vooraf uit te printen en deze ondertekend af te geven bij de registratiebalie. Download