Over Stichting SingelSwim Utrecht


De SingelSwim Utrecht is de enige zwemtocht door de oudste verdedigingsgracht van Nederland: de Utrechtse Singel. Het idee van de SingelSwim Utrecht is in 2013 ontstaan. In 2015 vond de eerste editie met succes plaats. De SingelSwim Utrecht staat geheel in het teken van fondsen bij elkaar zwemmen en aandacht vragen voor de spierziekte FSHD. Het initiatief wordt ondersteund door de FSHD Stichting en Stichting Spieren voor Spieren.

Het donatiegeld dat alle deelnemers ophalen tijdens de SingelSwim Utrecht komt voor 100% ten goede aan onderzoek naar een medicijn tegen de spierziekte FSHD. De keuze voor het onderzoek wordt gezamenlijk bepaald door de FSHD Stichting en Stichting Spieren voor Spieren.

Ambitie
Voor de komende edities hebben Stichting SingelSwim Utrecht, de gemeente Utrecht en de betrokken
organisaties afgesproken dat het evenement zijn Utrechtse karakter behoudt. Dit karakter vertaalt zich naar een beperkte groei van het aantal deelnemers en het neerzetten van een gedegen organisatie waarmee een jaarlijkse financiële stroom voor onderzoek kan worden gewaarborgd. 

De doelstelling van de stichting is:

* Het vestigen van aandacht op spierziekten in het algemeen

* Het inzamelen en schenken van geld ter financiering van het ontwikkelen van betere behandelmethodes 

* Al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuurslidmaatschap van de Stichting SingelSwim Utrecht is een onbezoldigde functie. Het RSIN van de SingelSwim Utrecht is 853631876.