Thumb 66a0ec676f6a6f3d1126794b9d7a8db7bcbddb5d

Rondje zwemmen door Utreg me stadsie

Dit is de actie van Henry Raekers

( Bedrijventeam | 2 km )

Normal 3bda8f3dc2e612ddee6bda17ad7316ab338e4b95
van totaal € 500 (228%)
Zwem mee

Goed doel, ook om zelf na twee jaar de grens weer te verleggen